Robert Ziółek

Czym sie zajmuję

O mnie

Zamiast opisywać siebie, opiszę powody, które mną kierowały, że tu jestem. Przedsięwzięcie to jest klasycznie rozumianym kolektywem, na którego sukces składa się kilka sprawnie funkcjonujących i współdziałających ze sobą zespołów. Ich zadaniem jest kreowanie twórczego fermentu wokół Portalu Ludzi Sztuki oraz innych projektów firmy, a także realizacja wyznaczonych w ich ramach działań. Powstała w ten sposób synergia zapewnia zespołom możliwość podejmowania nawet najbardziej ambitnych działań oraz wdrażania niekonwencjonalnych projektów. Nadrzędnym celem tej działalności jest dobro artystów, którzy nam zaufają, a także korzystanie z nieskończonych możliwości oferowanych przez współczesny zglobalizowany świat. Dla mnie sztuka zawsze oznaczała coś więcej niż tylko masowo konsumowane i z miejsca zapominane filmy, koncerty czy wystawy malarskie. Podróżując po całym świecie, miałem okazję zapoznać się z wieloma kulturami i ich specyfiką, a także z funkcjonującymi w nich artystami. Dosyć szybko doszedłem do wniosku, że wszystkie osoby aspirujące do tworzenia dzieł kultury i sztuki mają ten sam problem, niezależnie od kraju czy szerokości geograficznej – brak miejsca, w którym mogliby prezentować swoje prace oraz wymieniać się doświadczeniami. Stało się to impulsem do stworzenia przeze mnie Portalu Ludzi Sztuki, innowacyjnego projektu mającego na celu zrzeszanie twórców z różnych dziedzin kultury i sztuki oraz zapewnianie im szeregu narzędzi promocyjnych, dzięki którym będą mogli łatwiej podzielić się ze światem swoimi osiągnięciami. Mushchelka Group - powstała z pasji tworzenia. Mushchelka Group powstała z pasji wdrażania nowych, niepowtarzalnych projektów. Portal Ludzi Sztuki jest najważniejszym projektem dla mnie osobiście, do którego będę zapraszał ludzi znanych, wybitnych, profesjonalnych, którzy pomogą mi i całemu Zespołowi tego przedsięwzięcia, wydobyć, zauważyć i odkryć "perły", jakie z pewnością kryją się wśród użytkowników Portalu Ludzi Sztuki. Perły wyłowione i znalezione w muszli.....

Ostatnio dodane prace

Ostatnio wystawione komentarze